Bài viết

Tủ cơm công nghiệp dùng điện 20 khay Sápito

Tủ cơm công nghiệp dùng điện 20 khay Sápito là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện,… để nấu cơm số lượng lớn một…

Tủ cơm công nghiệp dùng điện 10 khay Sápito

Tủ cơm công nghiệp 10 khay Sápito là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện,… để nấu cơm số lượng lớn một cách nhanh…

Tủ cơm công nghiệp 10 khay Sápito

Tủ cơm công nghiệp 10 khay Sápito là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, quán ăn,… để nấu cơm số lượng lớn một cách nhanh chóng và tiện lợi. Đặc…