Quy định bảo hành là một tập hợp các quy tắc, điều khoản quy định về thời gian bảo hành, phạm vi bảo hành, cách thức bảo hành,… Quy định bảo hành thường được quy định trong hợp đồng mua bán, hoặc trong chính sách bảo hành của doanh nghiệp.

Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành là khoảng thời gian mà doanh nghiệp cam kết bảo hành sản phẩm cho người mua hàng. Thời gian bảo hành thường được quy định bằng tháng hoặc năm.

Phạm vi bảo hành

Phạm vi bảo hành là những lỗi, hư hỏng mà doanh nghiệp cam kết bảo hành cho sản phẩm. Phạm vi bảo hành thường được quy định cụ thể trong quy định bảo hành của doanh nghiệp.

Cách thức bảo hành

Cách thức bảo hành là quy trình mà doanh nghiệp thực hiện để bảo hành sản phẩm cho người mua hàng. Cách thức bảo hành thường bao gồm các bước sau:

  • Tiếp nhận sản phẩm: Doanh nghiệp tiếp nhận sản phẩm từ người mua hàng.
  • Kiểm tra sản phẩm: Doanh nghiệp kiểm tra sản phẩm để xác định lỗi, hư hỏng.
  • Sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm: Doanh nghiệp sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm cho người mua hàng.
  • Trả lại sản phẩm cho người mua hàng: Doanh nghiệp trả lại sản phẩm cho người mua hàng sau khi đã sửa chữa hoặc thay thế.

Lưu ý khi bảo hành sản phẩm

Khi bảo hành sản phẩm, người mua hàng cần lưu ý một số điều sau:

  • Đọc kỹ quy định bảo hành: Người mua hàng cần đọc kỹ quy định bảo hành của doanh nghiệp để hiểu rõ về thời gian bảo hành, phạm vi bảo hành, cách thức bảo hành,…
  • Giữ lại hóa đơn: Người mua hàng cần giữ lại hóa đơn để làm căn cứ cho việc bảo hành sản phẩm.
  • Gửi sản phẩm bảo hành đúng thời gian: Người mua hàng cần gửi sản phẩm bảo hành trong thời gian quy định.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin: Người mua hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm bảo hành, lỗi, hư hỏng,…

Các loại bảo hành phổ biến

Có hai loại bảo hành phổ biến là bảo hành chính hãng và bảo hành ủy quyền.

  • Bảo hành chính hãng: Bảo hành chính hãng là loại bảo hành do nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính thức của sản phẩm cung cấp. Bảo hành chính hãng thường có thời gian bảo hành dài hơn và phạm vi bảo hành rộng hơn so với bảo hành ủy quyền.
  • Bảo hành ủy quyền: Bảo hành ủy quyền là loại bảo hành do một đơn vị khác ngoài nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính thức của sản phẩm cung cấp. Bảo hành ủy quyền thường có thời gian bảo hành ngắn hơn và phạm vi bảo hành hẹp hơn so với bảo hành chính hãng.

Người mua hàng nên lựa chọn loại bảo hành phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.