Bài viết

Bếp chiên nhúng ATA

Bếp chiên nhúng là một thiết bị nhà bếp được sử dụng để chiên ngập dầu thực phẩm. Nó có một thùng chứa dầu được làm nóng đến nhiệt độ cao và một giỏ để đựng thực phẩm. Thực…